Nieuwsbrief  

Wilt u steeds het laatste nieuws, promoties ... snel ontvangen per email?

Schrijf u dan vandaag nog in op ROSCO informeert.

Archief ROSCO nieuwsbrieven


Klanten login


Nieuwe gebruiker...
nl | fr | de

Privacy

 

Dit is de website van Rosco nv, gelegen industriezone Noord D16 Wayenborgstraat 16 te 2800 Mechelen.

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie:

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
  • alle informatie die u ons vrijwilligverstrekt hebt.
  • het IP-adres, User Agent (type van browser welke u gebruikt).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies uitsluitend voor intern gebruik. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de harde schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het internet.

We hebben een reeks nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de SSL veiligheidsmaatregelen treffen.

Hoe kunt u ons bedrijf contacteren voor wat dit privacy-beleid betreft?

Wenst u te reageren of informatie te bekomen aangaande één van de hiervoor beschreven praktijken, dan kunt u ons per brief contacteren:

      Rosco nv
      Industriezone Noord D16
      Wayenborgstraat 16
      2800 Mechelen

Communicatie per e-mail

Zou u wensen in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen van ons bedrijf, gelieve hiervoor een email te richten aan communicatie@rosco.be.

Communicatie per brief

Als u via het web uw postadres meedeelt, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal U alleen die informatie die u aangevraagd hebt worden toegestuurd, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de gevraagde informatie.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebbende bezoekers van onze website het recht van verzet tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing doeleinden. Als u hiervan gebruikt wenst te maken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de dienst van de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Dit kunt u:

  • telefonisch op het gratisnummer: 0800-91 888
  • per post: BDMV, Dienst Robinson List, Buro & design Center, Heizel Esplanade B46 te 1020 Brussel.
  • Per internet: www.robinsonlist.be

U wordt hier op de hoogte gebracht dat ons bedrijf de consumenteninformatie kan gebruiken voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van onze website toegang op alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, kunt u altijd contact opnemen met:

  • Rosco nv, gelegen industriezone Noord D16 Wayenborgstraat 16 te 2800 Mechelen.
  • De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op dit adres: Waterloolaan 115 te 1000 Brussel